Dokumenty do pobrania

Rekrutacja:

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2023/2024

Wniosek dla dzieci z Ukrainy

Potwierdzenie woli zapisu dziecka przez rodziców

Przedszkole:

Harmonogram dyżurów- rok szkolny 2023/2024

Regulamin pobytu dziecka podczas dyżurów- wnioski i deklaracje

Plan Roczny 2023/ 2024

Procedury Bezpieczeństwa

Regulamin wycieczek i spacerów

Statut Przedszkola

Kalendarz Roku Szkolnego 2023/2024

Program Profilaktyki Przedszkola nr 3

Prawa Dziecka: Gdzie szukać pomocy?

Telefony zaufania

Zestaw programów w roku szkolnym 2023/2024

Standardy Ochrony Małoletnich

Ubezpieczenia:

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Aby ułatwić Państwu podjęcie samodzielnych decyzji, co do wyboru ubezpieczenia na nowy rok szkolny dla swojego dziecka, poniżej umieszczamy propozycje ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, które spłynęły na adres mailowy  przedszkola:

Ubezpieczenie NNW eAgent

InterRisk

TUZ

UNIQA

PZU

SIGNAL IDUNA

SIGNAL IDUNA UNILINK

Skip to content