Klub Przedszkolaka z Pasją

Sekcja teatralna

Opis zajęć

Zajęcia prowadzi pani Elżbieta Szudera i pani Agnieszka Dyzert. Dzieci zostają zapoznane ze sztuką teatralną, perfekcją słowa i ruchu, umacnianiu wiary w siebie. Przygotowujemy inscenizacje przedstawiane przed widownią. Sekcja przeznaczona jest dla dzieci 4,5-letnich. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godziny 12:30 do 13:00.

logo-rzepka-okrag-male
logo-rzepka-okrag-male

Sekcja flażoletowa

Opis zajęć

Zajęcia prowadzi pani Joanna Odwrot. Dzieci poznają budowę flażoletu i sposób wytwarzania dźwięków na nim. Już od najmłodszych lat mają niebywałą sposobność grać znane utwory- solo i w grupie. Sekcja przeznaczona jest dla dzieci 5-letnich. Zajęcia odbywają się we wtorki od 14:30 do 15:00.

Sekcja tańca nowoczesnego

Opis zajęć

Zajęcia prowadzi pani Joanna Śmiglak i pani Anna Dyzert. Dzieci uczą się i ćwiczą układy taneczne do współczesnych utworów, rozwijają swoją ekspresję ruchową podczas zabaw oraz ćwiczeń taneczno- ruchowych. Sekcja przeznaczona jest dla dzieci 5,6-letnich. Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 15:00 do 15:30.

logo-rzepka-okrag-male
logo-rzepka-okrag-male

Sekcja robotyki

Opis zajęć

Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętności oraz wiedzę z zakresu budowy oraz programowania pojazdów, robotów. Rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz myślenie twórcze. Sekcja przeznaczona jest dla dzieci z najstarszej grupy wiekowej.

Sekcja szachowa

Opis zajęć

Zajęcia prowadzi pani Monika Torzewska. Dzieci nabywają umiejętności logicznego i strategicznego myślenia. Uczą się planować, przewidywać, ale także brać odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Ćwiczą koncentrację oraz pamięć. Sekcja przeznaczona jest dla dzieci 5-letnich. Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 15:00 do 15:30.

logo-rzepka-okrag-male
logo-rzepka-okrag-male

Sekcja języka angielskiego

Opis zajęć

Zajęcia języka angielskiego prowadzi pani Anna Dyzert. Podczas zajęć dzieci maja okazje wysłuchać opowiadań w języku angielskim, nauczyć się krótkich rymowanek, prostych wierszyków, piosenek. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, tak aby budować motywacje dzieci do nauki języka, rozbudzić ich świadomość językową i wrażliwość kulturową. Sekcja jest przeznaczona dla dzieci z najstarszej grupy wiekowej. Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 14:00 do 14:30.

Skip to content