Grupa Kotków

Poznaj nas!

Nasza grupa liczy 13 dzieci (6 chłopców i 7 dziewczynek) w wieku 5, 6 lat.

Wychowawca:

 • mgr Agnieszka Dyzert

Nauczyciele uzupełniający:

 • mgr Monika Florek

Woźna oddziałowa:

 • Lucyna Gumna
 • Agnieszka Klimczak
20210913_090019

Plan pracy

Czym się będziemy zajmować w tym miesiącu?

 • rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia
 • uwrażliwianie na piękno języka literackiego podczas słuchania wierszy i opowiadań
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej
 • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m” „M”; „e” „E”; „l” „L”; „i” „I”
 • kształtowanie pojęcia liczby dwa oraz trzy, poznanie cyfry 2,cyfry 3
 • rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru
 • wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych
 • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów
 • rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej
 • kształtowanie postawy proekologicznej
 • doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach
 • kształtowanie umiejętności układania rytmów
 • zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
 • doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz przeżyciami
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i porównywania liczebności elementów w zbiorach
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowani

Nauczymy się piosenek:

Komunikaty

Drodzy Rodzice!

 • Obejrzymy przedstawienie pt” Mniam ,mniam”.
 • Wybieramy się na wycieczkę do Centrum Edukacji Regionalnej w Mniszkach

Przynosimy:

 • Paputki (łatwe w zakładaniu)
 • Teczka
 • Piórnik/kosmetyczna, a w nim: ołówek, gumka do mazania, bezpieczna temperówka, kredki ołówkowe
 • Worek z ubraniem na przebraniem
 • Worek a w nim strój gimnastyczny (krótkie spodenki, bluzka z krótkim rękawkiem)

Wydarzenia

Galeria

Skip to content