Grupa Bocianów

Poznaj nas!

Nasza grupa liczy 25 dzieci w wieku 6 lat.

Wychowawca:

 • mgr Joanna Odwrot

II wychowawca:

 • mgr Elżbieta Szudera

Woźna oddziałowa:

 • Lucyna Gumna
IMG-20220919-WA0002

Plan pracy

Czym się będziemy zajmować w tym miesiącu?

 • doskonalimy płynność, koordynację i świadomość ruchów całego ciała podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, porannych, zabaw muzyczno- ruchowych, naśladowczych
 • wdrażamy do stosowania właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: właściwa postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innych, odpowiedni ton i natężenie głosu
 • bierzemy aktywny udział w zbiorowym tańcu i śpiewie
 • doskonalimy sprawność manualną podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz czynności samoobsługowych
 • wdrażamy do korzystania z różnych źródeł, np. książek, albumów oraz z nowoczesnej technologii jako źródła wiedzy, rozrywki, inspiracji
 • doskonalimy umiejętność korzystania z komputera i Internetu
 • doskonalimy technikę czytania przez czytanie prostych sylab i wyrazów
 • doskonalimy słuch fonematyczny oraz aparat mowy podczas ćwiczeń słuchowych i ortofonicznych
 • wzbudzamy zainteresowania czytaniem i literami: „w”, „W”, „z”, „Z”, „c”, „C”
 • kształtujemy pojęcie liczby „dziewięć”, poznajemy cyfrę 9
 • doskonalimy umiejętność kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli
 • dostrzegamy emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • doskonalimy umiejętność rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu np. alfabet Morse’a, sygnały świetlne, dźwiękowe
 • wdrażamy do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych
 • posługujemy się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy
 • uczestniczymy w zabawach badawczych, stawiamy hipotezy, wyciągamy wnioski
 • poszerzamy wiadomości na temat zmian obserwowanych w przyrodzie: stany skupienia wody
 • rozpoznajemy i nazywamy pierwsze wiosenne kwiaty; poznajemy budowę kwiatów
 • ilustrujemy zjawiska przyrodnicze poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową
 • zakładamy wiosenną hodowlę roślin

Nauczymy się piosenek:

Komunikaty

Drodzy Rodzice:

W tym miesiącu:

 • Obchodzimy „Dzień Kobiet”- 8.03.2023r.
 • „Złość, skąd się bierze? Jak się przejawia? Jak można sobie z nią radzić”- warsztaty z rodzicami- 9.03.2023r., godz. 16:00
 • „Pożegnanie zimy- powitanie wiosny”- obchody pierwszego Dnia Wiosny; ubieramy się w barwy Holandii- 21.03.2023r.
 • Przypominam, że zajęcia gimnastyczne odbywają się w czwartki. Proszę o stroje.

Wydarzenia

Galeria

Skip to content