Grupa Żabek

Poznaj nas!

Nasza grupa liczy 26 dzieci w wieku 4 lat.

Wychowawca:

 • mgr Joanna Śmiglak

II wychowawca:

 • mgr Monika Torzewska

Woźna oddziałowa:

 • Beata Skowrońska
20220921_114324

Plan pracy

Czym się będziemy zajmować w tym miesiącu:

 • odpowiednio reaguje na sygnał muzyczny,
 • doskonali sprawność ręki,
 • uważnie obserwuje najbliższe otoczenie, dostrzega piękno przyrody,
 • bierze udział w zakładaniu hodowli roślin w ziemi,
 • poznaje gniazda niektórych ptaków,
 • doskonali umiejętności, kiedy należy zastosować zwroty grzecznościowe,
 • potrafi oszacować liczbę elementów w zbiorze,
 • usprawnia narządy mowy,
 • orientuje się w schemacie własnego ciała,
 • rozpoznaje dźwięki instrumentów perkusyjnych,
 • rozpoznaje pory roku na obrazku,
 • rozpoznaje za pomocą dotyku różne materiały,
 • rozpoznaje i nazywa pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny,
 • uważnie słucha wiersza, wskazuje ptaki występujące w wierszu,
 • ćwiczy prawidłowy oddech,
 • zapoznaje się z właściwościami wody, przeprowadza doświadczenie,
 • eksperymentuje i wyciąga wnioski z własnych badań.

 

Nauczymy się piosenek:

Komunikaty

Drodzy Rodzice! 

W tym miesiącu:

 • Dzień Kobiet- 08.03.2023r.- zachęcanie do okazywania szacunku wszystkim kobietom z najbliższego otoczenia
 • Dzień Wiosny- ,,Pożegnanie zimy- powitanie wiosny”- PRZEBIERAMY SIĘ W STROJE IRLANDZKIE  21.03.2023r
 • Dzień Wody- 22.03.2023r.- uświadomienie, że woda jest ważna dla ludzi, roślin i zwierząt- wyjście do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach
 • Warsztaty z rodzicami ,,Złość skąd się bierze, jak się przejawia, jak można sobie z nią poradzić” – 20.03.2023r.
 • Bierzemy udział w dwóch konkursach: W Ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?” współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczna w Szamotułach- naszym zadaniem będzie przygotowanie 3 minutowego teatrzyku kukiełkowego o warzywach i owocach. W konkursie plastyczno-technicznym, którego koordynatorem jest SZOK  pt. ,,Najpiękniejsza pisanka”

Wydarzenia

Galeria

Skip to content