Grupa Żabek

Poznaj nas!

Nasza grupa liczy 25 dzieci (12 chłopców i 13 dziewczynek) w wieku 4 lat.

Wychowawca:

 • mgr Joanna Odwrot

Nauczyciele uzupełniający:

 • mgr Monika Florek

Woźna oddziałowa:

 • Beata Skowrońska
20200914_094023

Plan pracy

Czym się będziemy zajmować w tym miesiącu?

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;
 • Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych;
 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;
 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
 • Wzbogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci;
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat;
 • Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach, w nawiązaniu do Dnia Babci i Dziadka

Nauczymy się piosenek:

Komunikaty

Drodzy Rodzice! 

 • 21.01.2021r. Z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowujemy multimedialną niespodziankę dla najbliższych

Przynosimy:

 • Ubrania w worku na przebranie  zostawiamy w szatni.
 • Paputki
 • Kredki świecowe „Bambino”- 2 opakowania
 • Teczka na prace plastyczne.

Wydarzenia

Galeria