Grupa Gąsek

Poznaj nas!

Nasza grupa liczy 25 dzieci w wieku 3 lat.

Wychowawca:

 • mgr Anna Zagulska

II wychowawca:

 • mgr Maria Domagała

Woźna oddziałowa:

 • Edyta Rakowska
IMG_4766

Plan pracy

Czym się będziemy zajmować w tym miesiącu?

 • Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
 • Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.
 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
 • Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 • Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.
 • Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.
 • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

Nauczymy się piosenek:

Komunikaty

Drodzy Rodzice!

W tym miesiącu:

 • Wszystkich rodziców zachęcam do wysłania filmiku, w którym odpowiedzą Państwo na pytanie „Co to jest rodzina?” Filmiki będą prezentowane dzieciom 24.05 podczas podsumowania tematu dot. rodziny.
 • 27-31.05 będziemy realizować temat dot. zawodów, chętnych rodziców zapraszamy do opowiedzenia dzieciom o swojej pracy
 • 29 maja wycieczka do Dąbrówki z okazji Dnia Dziecka.

KALENDARZ RODZINNEJ AKTYWNOŚCI

Wydarzenia

Galeria

Skip to content