Grupa Gąsek

Poznaj nas!

Nasza grupa liczy 27 dzieci w wieku 3 lat.

Wychowawca:

 • mgr Agnieszka Dyzert

II wychowawca:

 • mgr Monika Torzewska

Nauczyciel uzupełniający:

 • mgr Maria Domagała

Woźna oddziałowa:

 • Edyta Rakowska
20220920_094228

Plan pracy

Czym się będziemy zajmować w tym miesiącu?

 • zachęcanie do obserwacji zjawisk pogodowych i przedwiosennych zmian w otoczeniu przyrodniczym
 • nabywanie umiejętności posługiwania się symbolami i odczytywania ich
 • doskonalenie wrażliwości słuchowej
 • rozwijanie percepcji wzrokowej oraz koncentracji uwagi
 • ćwiczenia sprawności manualnej
 • zapoznanie z oznakami nadchodzącej wiosny
 • rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów
 • stwarzanie okazji do wykonywania czynności ogrodniczych
 • wdrażanie do wypowiadania się na temat utworu literackiego
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • poszerzenie wiedzy na temat ptaków i ich zwyczajów
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Nauczymy się piosenek:

Komunikaty

Drodzy Rodzice!

W tym miesiącu:

 • Na nowy semestr przynosimy chusteczki, ręczniki papierowe oraz chusteczki nawilżane
 • Zachęcam do wzbogacenia naszego kącika przyrody o wiosenne kwiatki
 • 21. 03. 23 obchodzimy Pierwszy Dzień Wiosny , zachęcam do ubrania się w kolory białe i czerwone.
 • 22.03.23 obchodzimy Dzień Wody- ubieramy się na niebiesko

Wydarzenia

Galeria

Skip to content