Ramowy Rozkład Dnia

6.30 – 7.30
Zabawy dowolne – indywidualne i zespołowe – dzieci starszych i młodszych służące realizacji ich pomysłów;

7.30 – 8.30
Zabawy indywidualne i grupowe, swobodne lub inspirowane przez dzieci oraz nauczyciela wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci; zabawy integrujące grupę, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową i grafomotorykę, gry i zabawy przy stolikach, praca indywidualna z dzieckiem;

8.30 – 9.00
Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania – praca dyżurnych;

9.00 – 9.30
Śniadanie – wyrabianie i doskonalenie umiejętności samodzielnego, kulturalnego spożywania i (grupa „O”) przygotowywania posiłku;

9.30 – 10.00
(dzieci młodsze) Realizacja zadań dydaktycznych wyzwalających aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju – działania grupowe, zespołowe, indywidualne

9.30 – 10.30
(dzieci starsze) Realizacja zadań dydaktycznych wyzwalających aktywność dzieci z poszczególnych obszarów edukacyjnych: muzycznego, kulturowo- estetycznego, zdrowotnego, społecznego, przyrodniczego rozwijającego mowę i myślenie, przygotowującego do nauki czytania,liczenia i pisania

10.00 – 11.45
Pobyt na świeżym powietrzu – swobodne i organizowane gry, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze; w razie niepogody ćwiczenia gimnastyczne, zabawy w sali według zainteresowań dzieci, zabawy logopedyczne, zajęcia indywidualne;

11.45 – 12.00
Czynności samoobsługowe i przygotowujące do obiadu;

12.00 – 12.30
Obiad – wyrabianie i doskonalenie nawyków kulturalnego spożywania posiłku;

12.30 – 14.00
Leżakowanie – wyrabianie samoobsługi w rozbieraniu i ubieraniu się,(dzieci 3-letnie) głośne czytanie dzieciom, muzyka relaksacyjna

12.30 – 13.00
Odpoczynek poobiedni – głośne czytanie dzieciom, słuchanie nagrań, (dzieci 4,5,6 letnie) muzyka relaksacyjna, zabawy wyciszające;

13.00 – 14.00
Utrwalanie wiadomości, zabawy dydaktyczne, graficzne, zabawy integracyjne i zabawy o charakterze wychowawczym, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym,czynności porządkowe;

14.00 – 14.30
Podwieczorek;

14.30 – 16:30
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali – dzieci starsze z młodszymi;

 

Skip to content