Ubezpieczenie

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Aby ułatwić Państwu podjęcie samodzielnych decyzji, co do wyboru ubezpieczenia na nowy rok szkolny dla swojego dziecka, poniżej umieszczamy propozycje ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, które spłynęły na adres mailowy  przedszkola:

kochamtodbam

Ubezpieczenie AVIVA

Ubezpieczenie Generali

Ubezpieczenie InterRisk

Ubezpieczenie UNIQA

Dla rodzica – Sam Ubezpieczam

Skip to content