Płatności

Uprzejmie informujemy, że stawka żywieniowa (obejmująca trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek)- wynosi 8,00 zł za dzień.

Pokwitowanie możecie Państwo odebrać na początku każdego miesiąca u pani intendentki.

Kwotę za żywienie prosimy uregulować do 10 dnia każdego miesiąca.

Jednocześnie przypominamy, że pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

Numer rachunku bankowego Przedszkola:

Bank Spółdzielczy Duszniki o/Szamotuły: 59 9072 0002 2004 0404 1528 0001

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców: 

Bank Spółdzielczy Duszniki o/Szamotuły: 68 9072 0002 2004 0401 9976 0001