Uwaga- informacje dodatkowe w sprawie dyżuru letniego

Podstawa prawna:
· Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) – druga aktualizacja.
· Wewnętrzne Procedury i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Przedszkola Nr 3 w Szamotułach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19.


Szanowni Państwo,
Podczas dyżuru letniego w miesiącach lipcu i sierpniu 2020r., w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektorów obu placówek, istnieje możliwość zapisu dziecka z innego przedszkola.
Wobec powyższego, wzorem ubiegłych lat, ta możliwość dotyczy wymiany dzieci pomiędzy trzema przedszkolami:

 • Przedszkolem Nr 3 Rzepka
 • Przedszkolem Nr 4 Janek Wędrowniczek
 • Akademią Przedszkolaka przy Szkole Podstawowej Nr 2
  Dyżury pełnią:
 1. W miesiącu lipcu:
 • Przedszkole Nr 4 – Janek Wędrowniczek, ul. AL. 1-go Maja 36
 • Akademia Przedszkolaka przy SP 2 w Szamotułach, ul. Kapłańska 18

2. W miesiącu sierpniu:

 • Przedszkole Nr 3 Rzepka w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 11
  Dla rodziców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, spowodowanej brakiem możliwości zapewnienia dziecku opieki podczas miesięcy wakacyjnych, a zainteresowanych zapisem do innego, wyżej wskazanego przedszkola, pod komunikatem znajdują się do pobrania: deklaracja zapisu dziecka na dyżur letni oraz oświadczenia, które Rodzice zobowiązani są wypełnić i złożyć w danym przedszkolu do dnia 16 czerwca 2020r.
  Proszę również o zapoznanie się z zaktualizowanymi Procedurami Przedszkola Nr 3.

Łączę pozdrowienia

Maria Domagała

Dyrektor Przedszkola nr 3

Dodatkowy komunikat dyrektora

Deklaracja Rodziców na dyżur letni do innego przedszkola

Oświadczenia Rodziców- zapis na dyżur letni do innego przedszkola

Zaktualizowane Procedury Bezpieczeństwa Przedszkola nr 3

Skip to content