Komunikaty

UWAGA RODZICE – Ubezpieczenie dzieci NNW Uprzejmie przypominam, że: Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły/przedszkola […]
Szanowni Państwo, Dyżur letni przeznaczony jest dla dzieci rodziców pracujących.  Podczas dyżuru letniego w miesiącach lipcu i sierpniu 2022r.,  w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektorów obu placówek i organu prowadzącego, istnieje możliwość zapisu dziecka z innego przedszkola. Wobec powyższego, ta […]
KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Szanowni Państwo! Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 25.02.2022r. Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego składają Państwo w wersji papierowej u wychowawców grup. Niezłożenie lub złożenie deklaracji po w/w terminie świadczyć […]
Skip to content