Komunikaty

Informujemy o przedłużeniu terminu ograniczonej pracy stacjonarnej przedszkola do 18.04.2021r. Jednocześnie przypominamy, że dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii, placówka prowadzi zajęcia stacjonarne. Warunek- wniosek złożony do […]
Do 9 kwietnia 2021r. zostaje ograniczona praca stacjonarna przedszkoli z pewnymi wyjątkami. Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii, konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Przedszkola Od 29 marca do 9 kwietnia 2021r. […]
Skip to content