Autor: Elżbieta Szudera

UWAGA RODZICE W DOMU SIĘ NIE NUDZIMY – BAWIMY I SIĘ UCZYMY Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020r. w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniemCOVID-19. (Dz.U. […]
UWAGA RODZICE – REKRUTACJA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 3 NA ROK SZKOLNY 2020/2021, ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM, ROZPOCZNIE SIĘ  OD 2 MARCA  I POTRWA DO 20  MARCA 2020r. RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                   U WYCHOWAWCÓW GRUP,   W NIEPRZEKRACZALNYM […]