Dokumenty do pobrania

Rekrutacja:

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2021/2022

Potwierdzenie woli zapisu dziecka przez rodziców

Deklaracja_kontynuowania_wychowania przedszkolnego

Przedszkole:

Plan Roczny 2021 / 2022

Procedury Bezpieczeństwa

Regulamin wycieczek i spacerów

Statut Przedszkola

Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

Zestaw programów na rok szkolny 2021/2022

Program Profilaktyki Przedszkola nr 3

Ubezpieczenia:

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Aby ułatwić Państwu podjęcie samodzielnych decyzji, co do wyboru ubezpieczenia na nowy rok szkolny dla swojego dziecka, poniżej umieszczamy propozycje ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, które spłynęły na adres mailowy  przedszkola:

kochamtodbam

Ubezpieczenie AVIVA

Ubezpieczenie Generali

Ubezpieczenie InterRisk

Ubezpieczenie UNIQA

Dla rodzica – Sam Ubezpieczam

Skip to content