Dokumenty do pobrania

Rekrutacja:

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2023/2024

Wniosek dla dzieci z Ukrainy

Potwierdzenie woli zapisu dziecka przez rodziców

Przedszkole:

Plan Roczny 2022 / 2023

Procedury Bezpieczeństwa

Regulamin wycieczek i spacerów

Statut Przedszkola

Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023

Program Profilaktyki Przedszkola nr 3

Prawa Dziecka: Gdzie szukać pomocy?

Zestaw programów w roku szkolnym 2022/2023

Ubezpieczenia:

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Aby ułatwić Państwu podjęcie samodzielnych decyzji, co do wyboru ubezpieczenia na nowy rok szkolny dla swojego dziecka, poniżej umieszczamy propozycje ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, które spłynęły na adres mailowy  przedszkola:

Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży (pzu.pl)

Skip to content