Płatności

Uprzejmie informujemy, że stawka żywieniowa (obejmująca trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek)- wynosi 10,00 zł za dzień.

5 – godzinny dzienny pobyt dzieci, w ramach obowiązkowej podstawy programowej jest darmowy.

Powyżej 5 godzin będzie naliczana opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzieci 6-letnie, zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, zwolnione są z opłaty za pobyt w przedszkolu.

Kwotę do uregulowania za przedszkole otrzymujecie Państwo wiadomością na podany numer telefonu. Płatność dokonujemy na wskazany w umowie indywidualny numer konta bankowego, do 10 dnia każdego miesiąca.

Przyjście i odbiór dziecka będzie monitorowany poprzez czytnik umieszczony wewnątrz, przy wejściu głównym do przedszkola. 

 Brelok będzie trzeba przyłożyć do czytnika zaraz po wejściu z dzieckiem do przedszkola oraz przy wyjściu podczas odbioru dziecka.

Numer rachunku bankowego Przedszkola:

Bank Spółdzielczy Duszniki o/Szamotuły: 59 9072 0002 2004 0404 1528 0001

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców: 

Bank Spółdzielczy Duszniki o/Szamotuły: 68 9072 0002 2004 0401 9976 0001

Skip to content