Płatności

Uprzejmie informujemy, że stawka żywieniowa (obejmująca trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek)- wynosi 10,00 zł za dzień.

5 – godzinny dzienny pobyt dzieci, w godzinach od 8:00 do 13:00, w ramach obowiązkowej podstawy programowej jest darmowy.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 16:30.

Za pobyt dziecka przed i po 5 godzinach darmowych, będzie naliczana opłata w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Dzieci 6-letnie, zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, zwolnione są z opłaty za pobyt w przedszkolu.

Kwotę do uregulowania za przedszkole otrzymujecie Państwo wiadomością na podany numer telefonu. Płatność dokonujemy na wskazany w umowie indywidualny numer konta bankowego, do 10 dnia każdego miesiąca.

Wejście i wyjście dziecka rejestrujecie Państwo poprzez wpisanie kodu dziecka na tablecie przy wejściu głównym do przedszkola.

Numer rachunku bankowego Przedszkola:

Bank Spółdzielczy Duszniki o/Szamotuły: 59 9072 0002 2004 0404 1528 0001

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców: 

Bank Spółdzielczy Duszniki o/Szamotuły: 68 9072 0002 2004 0401 9976 0001

Skip to content