Grupa Piesków

Poznaj nas!

Nasza grupa liczy 26 dzieci w wieku 5 lat.

Wychowawca:

 • mgr Katarzyna Hawryszkiewicz

II wychowawca:

 • mgr Magdalena Dolata
 • mgr Elżbieta Szudera

Woźna oddziałowa:

 • Agnieszka Klimczak
20220920_093914

Plan pracy

Czym się będziemy zajmować w tym miesiącu?

 • Gromadzimy wiedzę na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych;
 • Rozwijamy samodzielność i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 • Rozwijamy percepcję wzrokową, zdolność spostrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • Utrwalamy umiejętność porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem;
 • Uwrażliwiamy się na piękno otaczającej przyrody (zwracamy uwagę na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzimy chęć poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;
 • Stwarzamy okazję do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;
 • Rozwijamy wyobraźnię przez ekspresję słowną i plastyczną;
 • Organizujemy zabawy sprzyjające rozwijaniu umiejętności porównywania;
 • Rozwijamy umiejętność  relaksowania się przy muzyce;
 • Poznajemy las i jego mieszkańców (rozwijamy zachowania proekologiczne, uświadamiamy zagrożenia  związane z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);
 • Wdrażamy do zgodnej pracy w zespole;
 • Rozwijamy motorykę małą i dużą oraz percepcję wzrokową;
 • Doskonalimy czytanie globalne, utrwalamy sylaby

Nauczymy się piosenek:

Komunikaty

Drodzy Rodzice!

W tym miesiącu:

 • Uroczysty apel z okazji 11 Listopada- 10.11.2022r. prosimy o odświętny strój
 • „Dzień Pluszowego Misia” – wesołe zabawy w grupach
 • „Andrzejkowe zwyczaje”- kultywowanie tradycji andrzejkowych-
 • Spotkanie z Ratownikami Medycznymi- 22.11.2022r.

Wydarzenia

Galeria

Skip to content