Grupa Kotków

Poznaj nas!

Nasza grupa liczy 17 dzieci w wieku 5 lat.

Wychowawca:

 • mgr Monika Torzewska

II wychowawca:

 • Joanna Leśniak

Woźna oddziałowa:

 • Lucyna Gumna
 • Agnieszka Klimczak
IMG-20240327-WA0003

Plan pracy

Czym się będziemy zajmować w tym miesiącu?

 • rozumie, że rodziny mogą mieć odmienne zwyczaje, tradycje i status materialny,
 • zwraca uwagę na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu,
 • ilustruje zdarzenia, pojęcia i zjawiska oraz wyraża emocje poprzez różnorodne formy ekspresji,
 • kształtuje aktywną postawę podczas zajęć: stawia pytania, udziela odpowiedzi, podąża za tokiem rozmowy,
 • poszerza wiedzę i rozbudza zainteresowania krajami Unii Europejskiej,
 • stosuje trafne określenia opisujące cechy wielkościowe oraz różnice między przedmiotami,
 • dostrzega symetrię we wzorach i umiejętność dorysowywania symetrycznie brakujących elementów,
 • porządkuje przedmioty według długości wzrastającej lub malejącej ze stosowaniem określeń stopniujących,
 • określa słowem wzajemne położenie przedmiotów w przestrzeni z zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku,
 • koncentruje uwagę podczas zajęć i podąża za ich tokiem,
 • wzbogaca umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi słownych, opisywania obrazków, przedmiotów, cech, czynności, emocji,
 • odtwarza układ elementów według wzoru lub instrukcji,
 • zdobywa informacje na temat roślin i zwierząt żyjących w wybranych środowiskach,
 • dostrzega pozytywny wpływ niektórych zwierząt na środowisko,
 • dostrzega etapy rozwoju roślin: drzew owocowych, roślin kwiatowych i cebulowych,
 • rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty, drzewa i krzewy,
 • poznaje etapy rozwoju niektórych zwierząt,
 • dostrzega, na czym polega praca zawodowa rodziców, dziadków,
 • wdraża do zdrowej rywalizacji podczas zabaw ruchowych,
 • kształtuje poczucie przynależności do rodziny,
 • rozwija orientację przestrzenną, poprawnie stosuje określenie „w prawo”, „w lewo”, „do przodu”, „do tyłu”,
 • doskonali umiejętność wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nie przeszkadza innym podczas wypowiedzi,
 • rozwija zainteresowania historią własnej rodziny,
 • zwiększa świadomość własnych praw oraz praw innych, np. prawo do wyboru zabawki, zabawy, wyboru towarzysza itp.
 • rozumie, że rodziny, w których wychowują się dzieci, mogą mieć odmienne zwyczaje, tradycje i status materialny.

Nauczymy się piosenek:

Komunikaty

Drodzy Rodzice!

W tym miesiącu:

 • 09.05.2024 – wyjście do Biblioteki Publicznej na przedstawienie „Latarenka”
 • 14.05.2024 – wycieczka do Ogrodu Botanicznego – koszt 60 zł.

Zachęcam do realizacji zadań z kalendarza rodzinnej aktywności i przesyłania fotorelacji.

KALENDARZ RODZINNEJ AKTYWNOŚCI

Wydarzenia

Galeria

Skip to content