Grupa Kotków

Poznaj nas!

Nasza grupa liczy 17 dzieci w wieku 5 lat.

Wychowawca:

 • mgr Monika Torzewska

II wychowawca:

 • Joanna Leśniak

Woźna oddziałowa:

 • Lucyna Gumna
 • Agnieszka Klimczak
IMG-20231214-WA0037

Plan pracy

Czym się będziemy zajmować w tym miesiącu?

 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowego zachowania innych;
 • zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o różnym wyglądzie, z różnych krajów, o różnej sprawności;
 • wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych, np. zjawiska powstawania cienia do zabaw teatralnych, działania magnesu;
 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów badających właściwości materiałów;
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania, np. graficzne łączenie liniami;
 • formułowanie wypowiedzi, przestrzeganie konsekwencji i zgodności czasu;
 • odróżnianie świata fikcji od realnej rzeczywistości;
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych regionów naszego kraju, dostrzeganie cech charakterystycznych;
 • poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: rozumienie pojęcia stolica, rozpoznawanie herbu, znajomość legendy i elementów historii;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi

Nauczymy się piosenek:

Komunikaty

Drodzy Rodzice!

W tym miesiącu:

 • 26.02.24 – Dzień Dinozaura – można w ten dzień przynieść zabawki dinozaura
 • 29.02.24 – Zebranie grupowe – godz. 15:30

Zachęcam do realizacji zadań z miesiąca GRUDZIEŃ z kalendarza rodzinnej aktywności i przesyłania fotorelacji.

KALENDARZ RODZINNEJ AKTYWNOŚCI

Wydarzenia

Galeria

Skip to content