Grupa Kotków

Poznaj nas!

Nasza grupa liczy 16 dzieci w wieku 4,5 lat.

Wychowawca:

 • mgr Monika Florek

II wychowawca:

 • mgr Monika Torzewska

Woźna oddziałowa:

 • Lucyna Gumna
 • Agnieszka Klimczak
Resized_20220906_122627

Plan pracy

Czym się będziemy zajmować w tym miesiącu?

 • Stwarzanie okazji do dobrych uczynków;
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
 • Tworzenie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej przyjaznym relacjom wśród dzieci;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonalenie świadomości schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.
 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej;
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;
 • Wzbogacanie czynnego słownika dzieci.
 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;
 • Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
 • Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kształtu trójkąta wśród innych figur.
 • Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców – przygotowanie do pisania;
 • Wyrabianie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

Nauczymy się piosenek:

Komunikaty

Drodzy Rodzice!

W tym miesiącu:

 • 08.11.2022r. – ,,Dzień jeża” – Udział w zajęciach dydaktycznych w bibliotece publicznej w Szamotułach
 • 09.11.2022r. – ,,Bawimy się sensorycznie” – zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców. godzina 16.00 (przypominam rzeczach na zmianę)
 • 10.11.2022r. – ,,Piękno tradycji” – Apel z okazji 11 listopada – uroczyste obchody, prosimy o odświętny strój
 • 22.11.2022r. – Pokaz pierwszej pomocy – spotkanie z ratownikiem medycznym
 • 24.11.2022r. – Teatrzyk w przedszkolu
 • 30.11.2022r. – Andrzejki i Katarzynki – kultywowanie tradycji
 • ,,Nasi milusińscy”- zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Przyborówku i Ruścu.
 • ,,Święty Mikołaj dla Seniora” – udział w akcji charytatywnej

Wydarzenia

Galeria

Skip to content