Historia

Nasze przedszkole jest 5-cio oddziałową placówką publiczną i istnieje od 1958 roku. Jego siedziba mieści się w Szamotułach, przy ul. Wojska Polskiego 11, a organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Szamotuły.  Do przedszkola uczęszcza 120 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Baza przedszkola to dwukondygnacyjny, przestronny budynek z szatniami dla dzieci i personelu, pięcioma salami zajęciowymi z łazienkami, własną kuchnią, pokojem nauczycielskim, pomieszczeniami biurowymi i pomocniczymi. Do zabaw, zajęć i imprez plenerowych całej społeczności przedszkolnej służy ogród,  wyposażony w zabawowe i wypoczynkowe urządzenia i sprzęty, w którym rośnie kilka wieloletnich drzew, dających cień w upalne dni. Ogród wraz ze swoimi dorodnymi krzewami i świerkami otacza budynek również od części frontowej.

Początkowo przedszkole nosiło nazwę: „Przedszkole przy Cukrowni”, a od 1996 roku – Przedszkole Nr 3. Wśród mieszkańców Szamotuł funkcjonuje umowna nazwa naszej placówki – „Przedszkole Rzepka”. Nazwa ta pochodzi od wiersza Juliana Tuwima „Rzepka” i stąd właśnie, poszczególne pięć grup, swoje nazwy zapożyczyły od zwierzątek występujących  w tym utworze (gąski, żabki, kotki, pieski i bociany). Od 2000 roku przedszkole posiada własną piosenkę imieninową, logo, a także hymn i wiersz o nas, które powstały w 2008r. Jesteśmy przedszkolem z tradycjami i  możemy pochwalić się wieloma inicjatywami, które zawsze mają na celu zacieśnienie więzi między dziećmi i rodzicami oraz integrowanie przedszkolnej społeczności ze środowiskiem lokalnym. Na stałe już w naszą tradycję wpisały się coroczne obchody „Imienin Rzepki”. Impreza ta odbywa się zawsze jesienią w  ogrodzie przedszkolnym. W „Rzepce” organizujemy także coroczną dyskotekę dla absolwentów naszego przedszkola, w grudniu natomiast dzieci z najstarszych grup nocują w przedszkolu – wyczekując przybycia Mikołaja. Cyklicznie powtarzamy „Wystawę szopek bożonarodzeniowych” (stworzonych przez dzieci i ich najbliższych) –  w witrynach szamotulskich sklepów. W ostatnich latach w naszym przedszkolu odbyły się też inne  uroczystości i inicjatywy, takie jak: matura, studniówka, Akcja Góra Grosza, konkurs na logo przedszkola, liczne wernisaże i wystawy.  W czerwcu obchodzimy zawsze „Dzień Rodziny”, w ramach którego zapraszamy członków rodzin naszych przedszkolaków, rodziny dzieci nowo przyjętych, aby wspólnie z nami bawili się, tańczyli, tworzyli. Dwa razy odbył się także „Przedszkolny Rodzinny Maraton” –  Szamotuły – Gałowo, przy asekuracji szamotulskiej policji. Nie sposób nie wspomnieć również o niezwykłych i niecodziennych spektaklach, jakie miały miejsce w „Rzepce”. Nauczycielki wraz z panią dyrektor w latach 1996 – 2000 pokusiły się o przygotowanie każdego roku dla dzieci i rodziców przedstawień najpiękniejszych baśni („Kopciuszek”, „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek”, „Królewna Śnieżka”), w których odgrywały z powodzeniem poszczególne role. Bierzemy czynny udział w imprezach środowiskowych, m.in. Przedszkoliada – w 2013r. zdobyliśmy miano najbardziej usportowionego przedszkola, Dni Szamotuł, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, konkursy, turnieje i akcje charytatywneByliśmy również i cały czas jesteśmy organizatorami imprez środowiskowych, m.in. odbyły się: Międzyprzedszkolny turniej piłki nożnej – Euro 2012, Międzyprzedszkolne konkursy: ekologiczny, recytatorskiO bezpieczeństwieoraz ostatnio Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych, który będziemy organizować w następnych latach. Współpracujemy z instytucjami miasta i prezentujemy osiągnięcia naszych wychowanków.

Działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o aktywne – zabawowe  metody, m.in. I. Majchrzak, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, P. Dennisona, C. Freineta, B. Strauss, W. Scherbone, K. Orffa, Metodę dobrego startu, techniki parateatralne (zabawy w teatr), pedagogikę zabawy, dramę, bajkoterapię, metodę projektu i inne oraz własne projekty edukacyjne i programy.

Kadra przedszkola to ludzie kompetentni, życzliwi, posiadający doświadczenie w pracy  z dziećmi i ich rodzicami. Nasi nauczyciele są aktywni zawodowo, odczuwają potrzebę ustawicznego kształcenia i systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju. W korygowaniu trudności rozwojowych, dzieci wspomagają wychowawcy i specjalista –  logopeda. Własne zainteresowania i uzdolnienia dzieci mogą rozwijać w Klubie Przedszkolaków z Pasją – sekcjach plastycznej, tanecznej i teatralnej.

Naszym głównym celem jest wychowanie samodzielnego, aktywnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

Życzeniem naszym jest, aby wszyscy nasi wychowankowie kończący edukację przedszkolną byli dziećmi wrażliwymi, a zarazem pełnymi entuzjazmu, szczęśliwymi i  bogatymi w doświadczenia oraz umiejętności, by z powodzeniem umieli korzystać z własnego potencjału podczas dalszej edukacji.

Skip to content