Klub Przedszkolaka z Pasją

Sekcja teatralna

Opis zajęć

Zajęcia prowadzi pani Elżbieta Szudera i pani Agnieszka Dyzert. Dzieci zostają zapoznane ze sztuką teatralną, perfekcją słowa i ruchu, umacnianiu wiary w siebie. Przygotowujemy inscenizacje przedstawiane przed widownią. Sekcja przeznaczona jest dla dzieci 4,5,6letnich. Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 15:30 do 16:00.

20221025_160515
20230315_140824

Sekcja flażoletowa

Opis zajęć

Zajęcia prowadzi pani Joanna Odwrot. Dzieci poznają budowę flażoletu i sposób wytwarzania dźwięków na nim. Już od najmłodszych lat mają niebywałą sposobność grać znane utwory- solo i w grupie. Sekcja przeznaczona jest dla dzieci 5,6letnich. Zajęcia odbywają się w środy od 14:15 do 14:45.

Sekcja tańca nowoczesnego

Opis zajęć

Zajęcia prowadzi pani Joanna Śmiglak oraz pani Monika Florek. Dzieci uczą się i ćwiczą układy taneczne do współczesnych utworów, rozwijają swoją ekspresję ruchową podczas zabaw oraz ćwiczeń taneczno- ruchowych. Sekcja przeznaczona jest dla dzieci 5,6letnich. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godziny 15:00 do 15:30.

20230124_131445
20221004_142417

Sekcja robotyki

Opis zajęć

Podczas zajęć dzieci zdobywają umiejętności oraz wiedzę z zakresu budowy oraz programowania pojazdów, robotów. Rozwijają wyobraźnię przestrzenną oraz myślenie twórcze. Sekcja przeznaczona jest dla dzieci z najstarszej grupy wiekowej.

Sekcja szachowa

Opis zajęć

Zajęcia prowadzi pani Magdalena Dolata. Dzieci nabywają umiejętności logicznego i strategicznego myślenia. Uczą się planować, przewidywać, ale także brać odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Ćwiczą koncentrację oraz pamięć. Sekcja przeznaczona jest dla dzieci 6letnich. Zajęcia odbywają się w czwartki od godziny 15:00 do 15:30.

20221211_210059
Skip to content