Grupa Żabek

Poznaj nas!

Nasza grupa liczy 25 dzieci (12 chłopców i 13 dziewczynek) w wieku 4 lat.

Wychowawca:

 • mgr Joanna Odwrot

Nauczyciele uzupełniający:

 • mgr Monika Florek

Woźna oddziałowa:

 • Beata Skowrońska
20200914_094023

Plan pracy

Czym się będziemy zajmować w tym miesiącu?

 • Wzbogacanie wiedzy o świecie przyrodniczym oraz stwarzanie okazji do prowadzenia obserwacji przyrodniczych
 • Poznanie mieszkańców ogrodu i zagrody wiejskiej;
 • Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych;
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej; utrwalenie symboli narodowych;
 • Doskonalenie mowy przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;
 • Rozwijanie spostrzegania i dostrzegania kolejności zdarzeń podczas układania historyjek obrazkowych
 • Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych
 • Rozwijanie swobodnej ekspresji plastycznej i ruchowej
 • Stymulowanie rozwoju motoryki małej
 • Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą;
 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych;
 • Obchody Dnia Artysty, Dnia Ziem

Nauczymy się piosenek:

Komunikaty

Drodzy Rodzice! 

 • 15.04.2021- Dzień Artysty, działania konstrukcyjne.

Przynosimy:

 • Ubrania w worku na przebranie  zostawiamy w szatni.
 • Paputki
 • Kredki świecowe „Bambino”- 2 opakowania
 • Teczka na prace plastyczne.

Wydarzenia

Galeria

Skip to content