Grupa Żabek

Poznaj nas!

Nasza grupa liczy 25 dzieci (12 chłopców i 13 dziewczynek) w wieku 4 lat.

Wychowawca:

 • mgr Joanna Odwrot

Nauczyciele uzupełniający:

 • mgr Monika Florek

Woźna oddziałowa:

 • Beata Skowrońska
20200914_094023

Plan pracy

Czym się będziemy zajmować w tym miesiącu?

 • Praca metodą projektu
 • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń porannych i gimnastycznych
 • Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń paluszkowych, prac plastycznych, technicznych
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i czerpania radości ze wspólnego działania i zabawy
 • Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań
 • Wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z podróżami, środkami transportu
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku w różnych sytuacjach i miejscach
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na różne kryteria
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, wykonywanie prostych działań matematycznych
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej
 • Doskonalenie percepcji słuchowej oraz poczucia rytmu
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej
 • Budowanie poczucia własnej wartości wynikającej z przynależności do grupy przedszkolnej

Nauczymy się piosenek:

Komunikaty

Drodzy Rodzice! 

Przynosimy:

 • Ubrania w worku na przebranie  zostawiamy w szatni.
 • Paputki
 • Kredki świecowe „Bambino”- 2 opakowania
 • Teczka na prace plastyczne.

Wydarzenia

Galeria

Skip to content