Autor: Redaktor

Informujemy o przedłużeniu terminu ograniczonej pracy stacjonarnej przedszkola do 18.04.2021r. Jednocześnie przypominamy, że dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii, placówka prowadzi zajęcia stacjonarne. Warunek- wniosek złożony do […]
Do 9 kwietnia 2021r. zostaje ograniczona praca stacjonarna przedszkoli z pewnymi wyjątkami. Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii, konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Przedszkola Od 29 marca do 9 kwietnia 2021r. […]
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SKŁADANIA DEKLARACJI KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ NOWYCH WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Szanowni Państwo! Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację kontynuacji wychowanaia przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2021r. Niezłożenie lub złożenie deklaracji po w/w […]
Skip to content