Rekrutacja na rok szkolny 2024/ 2025

Szanowni Państwo!

SKŁADANIE NOWYCH WNIOSKÓW  

Zgodnie     z    Zarządzeniem    Burmistrza    Miasta    i    Gminy           Szamotuły      nr                  1015             z      dnia  29.01.2024r.,  rekrutacja do Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2024/2025 – przyjmowanie wniosków – będzie trwała:

od 26.02.2024r. do 15.03.2024r.                                                                

( patrz: harmonogram rekrutacji- zakładka Dla rodziców- Rekrutacja)

Wniosek o przyjęcie do przedszkola dostępny jest w zakładce Dla rodziców- Rekrutacja lub  w przedszkolu w wersji papierowej.

Wnioski można składać za pomocą:

       •     poczty elektronicznej

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres elektronicznej skrzynki przedszkolnej:

sekretariat@przedszkole-rzepka.pl 

Podpisany wniosek przez obojga rodziców wraz z załącznikami przesyłamy w formie skanów dokumentów, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W tytule wiadomości należy wpisać: WNIOSEK REKRUTACYJNY 2024/2025.        

Zdjęcia i  niewyraźne dokumenty, nie będą honorowane.

W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, zalecamy przesyłanie dokumentów  w postaci wiadomości szyfrowanej- zawierającej hasło i podanie tego hasła drogą telefoniczną pod numerem 612921428 w godzinach 8:00-14:00.      

O odebraniu i odczytaniu wiadomości przez dyrektora przedszkola zostaną Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-maila.      

•           wersji papierowej

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można również złożyć osobiście w godzinach pracy przedszkola.

Jeżeli ktoś z Państwa złożył wniosek o przyjęcie dziecka w roku poprzednim, a dziecko rocznikiem nie kwalifikowało się do przyjęcia (2/2,5 latek), to nie ma za to punktów ( z kryteriów gminnych pkt.5.)

                    Złożony niekompletny wniosek lub złożony po terminie, nie będzie rozpatrywany.

Proszę pamiętać, że Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola, muszą złożyć  w terminie od 25 marca do 5 kwietnia 2024r.  potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia.

Jeżeli potwierdzenie woli nie zostanie złożone w terminie, to dziecko, mimo iż zostało zakwalifikowane, nie będzie przyjęte.

Łączę pozdrowienia                   

Maria Domagała                   

Dyrektor Przedszkola Nr 3                   

                                                                     

                

Skip to content