Komunikaty

Informujemy o przedłużeniu terminu ograniczonej pracy stacjonarnej przedszkola do 18.04.2021r. Jednocześnie przypominamy, że dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii, placówka prowadzi zajęcia stacjonarne. Warunek- wniosek złożony do […]
Skip to content