„Wesoły koncert”

Wielkie zamieszenie

w lesie i na łące,

ptaki zapraszają

na wesoły koncert!

ref.:

Cziku-czik – jaskółki.

Kuku – ku – kukułki.

Dzyyń, dzyń, dzyń – skowronki

dzwonią niczym dzwonki!

Kle-kle-kle – bociany.

stuku-puk – dzięcioły.

Dzisiaj zapraszają

na koncert wesoły!

Śpiewa sójka szara,

głośno wrona kracze,

ptaki zapraszają:

,,Chodźcie dzieci do nas”.

ref.:

Cziku-czik – jaskółki…

Na wesoły koncert

zapraszają ptaki,

a razem z ptakami

miłe przedszkolaki!

ref.:

Cziku-czik – jaskółki…