„Łąka”- wiersz

Powiał letni wietrzyk,
Łąka zapachniała,
Świeżą koniczyną
Pokryła się cała.
Brzęczą głośno pszczoły,
Pracują wytrwale.
Zapylają kwiaty,
Nie nudzą się wcale.
Słońce ciepłe blaski
Na ziemię wysyła.
Mienią się w nich skrzydła
Pięknego motyla.