Każdy chciałby być odkrywcą

Znam już dobrze kraj nasz, Polskę
miasta, góry, morze.
Byłem także w innych krajach-
Zwiedziłem Europę.
 
Ref: Chcę poznać cały świat:
Kontynenty, morza, oceany.
A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,
Rakietą w kosmos polecę.
 

Znam też inne kontynenty:
Azję i Afrykę,
A niedługo także zwiedzę
Ogromną Amerykę
 
Ref: Chcę poznać cały świat:
 

Będę pływał wielkim statkiem
Latał samolotem,
Podróżował autokarem
I jeździł autostopem.