Gdzie ten luty?

Co się z tą pogodą stało?
W zimie wcale nie jest biało…
Gdzie ten luty, groźny, zły,
który szczerzył mrozu kły,
lecz, gdy humor dobry miał
na saneczkach z górki gnał?

I bałwanki lepił z nami,
szyby zdobił nam kwiatami miał pomysłów pełną głowę.

Ale na szczęście co najważniejsze –
wciąż daje… ferie zimowe!