„Cztery żywioły”

1.Lubię po piasku biegać boso,
gliną się bawić, kamieniami.
Nogi mnie w dal po ziemi niosą,
ciekawy świat poznaję z wami.

ref. Ziemia- niej biegamy,
ogień- ciepło nam daje,
wodę- chętnie pijemy,
powietrzem- oddychamy.

2.Ogień gorący jest i groźny,
czasem przyjemny także bywa,
gdy święta wokół blask roztacza,
a ciepło nam na serca spływa.

ref. Ziemia- po niej biegamy…

3.Woda jest piękna, kiedy rzeką
lub wodospadem z góry spływa.
Potrzebna ludziom jest do życia,
chociaż czasami groźna bywa.

ref. Ziemia- po niej biegamy…

4.Powietrza dużo jest dokoła.
Powietrzem wszyscy oddychamy.
Przynosi zapach czekolady,
dymu z ogniska, perfum mamy.

ref. Ziemia- po niej biegamy…