Autor: Elżbieta Szudera

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wzięcia aktywnego udziału w wystawie pt. „Bomba witaminowa”. Prosimy o wykonanie pracy plastycznej dotyczącej w/w tematyki. Technika pracy dowolna (wydzieranka, rysunek, praca przestrzenna, kolaż, rzeźba itp.). Podpisane prace prosimy składać u wychowawców do […]
Skip to content