Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Państwo!

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 25.02.2022r.

Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego składają Państwo w wersji papierowej u wychowawców grup.

Niezłożenie lub złożenie deklaracji po w/w terminie świadczyć będzie o rezygnacji z miejsca w przedszkolu.

SKŁADANIE NOWYCH WNIOSKÓW

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 09.02.2022r.,  rekrutacja do Przedszkola nr 3 na rok szkolny 2022/2023 będzie trwała:

od 28.02.2022r. do 18.03.2022r.

( patrz: harmonogram rekrutacji- zakładka Dla rodziców- Rekrutacja)

Wniosek o przyjęcie do przedszkola dostępny jest w zakładce Dla rodziców- Rekrutacja lub  w przedszkolu w wersji papierowej.

Wnioski można składać za pomocą:

  • poczty elektronicznej

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres elektronicznej skrzynki przedszkolnej:

sekretariat@przedszkole-rzepka.pl

Podpisany wniosek przez obojga rodziców wraz z załącznikami przesyłamy w formie skanów dokumentów, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W tytule wiadomości należy wpisać: WNIOSEK REKRUTACYJNY 2022/2023.                   

Zdjęcia i  niewyraźne dokumenty, nie będą honorowane.                  

W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, zalecamy przesyłanie dokumentów w postaci wiadomości szyfrowanej- zawierającej hasło i podanie tego hasła drogą telefoniczną pod numerem 612921428 w godzinach 8:00-14:00.               

O odebraniu i odczytaniu wiadomości przez dyrektora przedszkola zostaną Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-maila.

  • wersji papierowej

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można również złożyć osobiście w godzinach pracy przedszkola.

Jeżeli ktoś z Państwa złożył wniosek o przyjęcie dziecka w roku poprzednim, a dziecko rocznikiem nie kwalifikowało się do przyjęcia (2/2,5 latek), to nie ma za to punktów ( z kryteriów gminnych pkt.5.)

Złożony niekompletny wniosek lub złożony po terminie, nie będzie rozpatrywany.

Proszę pamiętać, że Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola muszą złożyć w terminie od 28.03.22- 01.04.22 potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia. Jeżeli tego Państwo nie złożycie, to dziecko, mimo iż zostało zakwalifikowane, nie będzie przyjęte.

Łączę pozdrowienia

Maria Domagała

dyrektor Przedszkola Nr 3

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły: str. 1, str. 2, str. 3

Zapraszamy również na wirtualne spotkanie z Rzepką

                  

Skip to content