Ubezpieczenie NNW

UWAGA RODZICE – Ubezpieczenie dzieci NNW

Uprzejmie przypominam, że:

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły/przedszkola do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci/uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole/przedszkolu ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Aby ułatwić Państwu podjęcie samodzielnych decyzji, co do wyboru ubezpieczenia na nowy rok szkolny dla swojego dziecka, poniżej umieszczamy propozycje ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, które spłynęły na adres mailowy  przedszkola:

kochamtodbam

Ubezpieczenie AVIVA

Ubezpieczenie Generali

Ubezpieczenie InterRisk

Ubezpieczenie UNIQA

Dla rodzica – Sam Ubezpieczam

Łączę pozdrowienia

Maria Domagała

dyrektor

Skip to content