Uwaga- dyżur letni

Szanowni Państwo,

Dyżur letni przeznaczony jest dla dzieci rodziców pracujących

Podczas dyżuru letniego w miesiącach lipcu i sierpniu 2022r.,  w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektorów obu placówek i organu prowadzącego, istnieje możliwość zapisu dziecka z innego przedszkola.

Wobec powyższego, ta możliwość dotyczy wymiany dzieci pomiędzy trzema przedszkolami:

– Przedszkolem Nr 3 Rzepka

– Przedszkolem Nr 4 Janek Wędrowniczek

– Akademią Przedszkolaka przy Szkole Podstawowej Nr 2  

Dyżury pełnią:

1. W miesiącu lipcu 2022:

– Przedszkole Nr 4 – Janek Wędrowniczek, ul. AL. 1-go Maja 36

– Akademia Przedszkolaka przy SP 2 w Szamotułach, ul. Kapłańska 18

2. W miesiącu sierpniu 2022:

– Przedszkole Nr 3 Rzepka w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 11

Wnioski na dyżur będą dostępne u wychowawców grup, bądź do pobrania poniżej.

Zainteresowanych rodziców proszę o wypełnienie wniosków i złożenie w macierzystym przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko,  do dnia 20 czerwca 2022r.

Łączę pozdrowienia

Maria Domagała

Dyrektor Przedszkola Nr 3

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Nr 3

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Nr 4

Karta zgłoszenia dziecka do Akademii Przedszkolaka przy SP2

Skip to content