Komunikat- ferie zimowe

Drodzy Rodzice!

Ferie w Wielkopolsce zaplanowane zostały w terminie od 17 do 30.01.2022r. Nasze przedszkole pełni dyżur w pierwszym tygodniu od 17 do 21.01.2022r.

Prosimy zgłaszać dzieci na dyżur u wychowawców grup do 10.01.2022r.

W związku z panującą pandemią koronawirusa obowiązują dotychczasowe procedury. Nadal pracujemy w reżimie sanitarnym.

Dzieci uczęszczają na dyżur tylko w swoim przedszkolu.

Sytuacje, gdy rodzice bezwzględnie nie mogą zapewnić dziecku opieki prosimy zgłaszać u dyrektora przedszkola. Każdy przypadek zostanie rozpatrzony indywidualnie. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą i w porozumieniu z dyrektorem Przedszkola nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 dzieci będą mogły uczęszczać na dyżur w wymienionych placówkach.

Skip to content