Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SKŁADANIA DEKLARACJI KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ NOWYCH WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Państwo!

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację kontynuacji wychowanaia przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2021r.

Niezłożenie lub złożenie deklaracji po w/w terminie świadczyć bedzie o rezygnacji z miejsca w przedszkolu.

Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolego mogą Państwo pobrać na stronie internetowej w zakładce Dla rodziców- Rekrutacja lub w wersji papierowej w przedszkolu.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28.01.2021r., rozpocznie się rekrutacja do Przedszkola nr 3 na rok szkolny 2021/2022 od 1.03.2021r. do 19.03.2021r.– harmonogram rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola dostępny jest na stronie internetowej w zakładce Dla rodziców- Rekrutacja lub w przedszkolu w wersji papierowej.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID-19, informuję, że osoby zamierzające wziąć udział w rekrutacji dziecka do przedszkola, mogą składać wnioski za pomocą:

  • poczty elektronicznej

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres elektronicznej skrzynki przedszkolnej: sekretariat@przedszkole-rzepka.pl

Podpisany wniosek przez obojga rodziców i załączniki przesyłamy w formie skanów dokumentów zgodnie z nowym harmonogramem rekrutacji.

W tytule wiadomości należy wpisać: WNIOSEK REKRUTACYJNY 2021/2022.

W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, zalecamy przesyłanie dokumentów w postaci wiadomości szyfrowanej- zawierającej hasło i podanie tego hasła drogą telefoniczną pod numerem 612921428 w godzinach 8:00-14:00.

O odebraniu i odczytaniu wiadomości przez dyrektora przedszkola zostaną Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-maila.

  • wersji papierowej

Wniosek o przyjęcie do przedszkola w wersji papierowej można również złożyć osobiście w godzinach pracy przedszkola.

Złożony wniosek niekompletny lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

Skip to content