Informacje dotyczące ponownego otwarcia placówki

Szanowni Państwo,

Proszę o zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa Przedszkola Nr 3 w czasie trwania epidemii wirusa Covid – 19, opinią Sanepidu oraz oświadczeniami dla rodziców.

Rodziców zdeklarowanych dzieci na zajęcia opiekuńcze, proszę o podpisanie oświadczeń i przysłanie ich drogą mailową lub dostarczenie w wersji papierowej do skrzynki pocztowej przed budynkiem przedszkola.

Jeżeli wybierzecie Państwo pocztę elektroniczną, proszę jednak tylko o skany podpisanego dokumentu, ponieważ nie będę honorować przesłanych zdjęć, gdyż wiele z przesłanych do tej pory są nieczytelne, bądź niemożliwe do wydrukowania.

Ze względu na inicjatywę Pana Burmistrza, dotyczącą przebadania pracowników przedszkola przed otwarciem placówki, o terminie jej otwarcia poinformuję osobnym komunikatem

Z poważaniem

Maria Domagała

dyrektor

Procedury Bezpieczeństwa Przedszkola nr 3 w czasie trwania epidemii wirusa Covid- 19

Opinia Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Oświadczenia Rodziców