Ważna informacja

UWAGA

WAŻNE INFORMACJE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
W ZWIĄZKU Z ZACHOROWANIAMI NA KORONAWIRUSA

RODZICU PAMIĘTAJ

  • ROZMAWIAMY Z DZIEĆMI O PROFILAKTYCE ZDROWOTNEJ
  • CZĘSTO MYJEMY RĘCE Z UŻYCIEM CIEPŁEJ WODY I MYDŁA ORAZ ZASŁANIAMY USTA I NOS PODCZAS KASZLU I KICHNIĘCIA
  • PRZESTRZEGAMY INSTRUKCJI MYCIA RĄK I ZASAD HIGIENY OSOBISTEJ
  • NIEPOSYŁAMY CHORYCH I PRZEZIĘBIONYCH DZIECI DO PRZEDSZKOLA !!
  • JEŻELI WRÓCIMY Z TERENÓW WYSTĘPOWANIA KORONAWIRUSA, BEZWŁOCZNIE KONTAKTUJEMY SIĘ Z NAJBLIŻSZĄ STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ LUB ODDZIAŁEM ZAKAŹNYM
  • W PRZYPADKU NIEPRZEWIDZIANEGO ZAMKNIĘCIA PRZEDSZKOLA, RODZICOM PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Koronawirus- załącznik nr 1

Mycie rąk- załącznik nr 2