Rekrutacja

UWAGA RODZICE – REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 3 NA ROK SZKOLNY 2020/2021, ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM, ROZPOCZNIE SIĘ  OD 2 MARCA  I POTRWA DO 20  MARCA 2020r.

RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                   U WYCHOWAWCÓW GRUP,   W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 2 MARCA 2020r.  NIEZŁOŻENIE LUB ZŁOŻENIE DEKLARACJI PO W/W TERMINIE ŚWIADCZYĆ BĘDZIE O REZYGNACJI Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

RODZICE NOWYCH DZIECI WYPEŁNIAJĄ  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA.

HARMONOGRAM REKRUTACJI, WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA ORAZ DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO SĄ DOSTĘPNE W ZAKŁADCE REKRUTACJA   NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA   LUB W PRZEDSZKOLU W WERSJI PAPIEROWEJ.